Programové období 2007-2013 > Operační programy > 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko) je určen pro region soudržnosti Moravskoslezsko, který je totožný s Moravskoslezským krajem.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena