Veřejná doprava Středočeského kraje je napojena na Prahu díky fondům EU. Přispěly také k její bezpeč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena