Výsledková evaluace přínosů evropských fondů na regionální úrovni

Vyhodnocení vybraných cílů územního rozvoje v Česku a přínosů evropských fondů na regionální úrovni. Evaluace odpoví na otázky: 1. jaké byly výsledky a přínosy realizovaných intervencí z regionálního pohledu (na úrovni krajů, okresů nebo obcí), 2. zda tyto výsledky přispívají k řešení problémů a potřeb na regionální úrovni, 3. zda a jak se tyto výsledky projevily na kvalitě života regionálních aktérů (tj. občanů, podniků, institucí). Cílem evaluace bude zjistit a vyhodnotit: - jaké výstupy měly vybrané intervence a jejich prostorové rozložení, tedy v jakých regionech jsou intervence realizovány nejvíce, jaká témata jsou v jednotlivých regionech realizována a zda směřují tam, kam by měly, - jaký vliv (výsledky a přínosy) měly tyto výstupy na socioekonomický rozvoj regionů a zda byly zohledněny jejich specifické potřeby, - jaké výstupy měly intervence realizované prostřednictvím integrovaných nástrojů (IN), jaký vliv měly výsledky těchto intervencí na rozvoj obcí a regionů a jakou přidanou hodnotu přináší realizace intervencí přes IN oproti intervencím realizovaným přes standardní "individuální" výzvy.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace plnění cílů; územní dimenze a integrované nástroje
Rok ukončení 2023
Programové období 2014–2020

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena