Směřování politiky soudržnosti i start výzev v evropských fondech 2021-2027 bude tématem konference

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena