Monitorování věcného pokroku

Věcné monitorování souvisí s věcným zaměřením projektu a umožňuje sledování shody skutečnosti s plánovanými cíli pomocí měřitelných indikátorů. Jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování věcného využívání prostředků z fondů EU, a to ve všech fázích procesu realizace programového období.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena