Monitorování věcného pokroku

Věcné monitorování souvisí s věcným zaměřením projektu a umožňuje sledování shody skutečnosti s plánovanými cíli pomocí měřitelných indikátorů. Jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování věcného i finančního využívání prostředků ze zdrojů Evropské unie, a to ve všech fázích procesu realizace operačních programů a projektů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena