Sledování vlivu NSRR na životní prostředí

Ke dni 24. 11. 2009 byla vydána aktualizovaná verze Metodického pokynu „Systém sledování vlivu strukturální intervence na životní prostředí v programovém období 2007-2013“ a „Číselníku environmentálních kritérií a indikátorů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena