Ex-ante hodnocení návrhu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020

Analýza problémů a potřeb je klíčový podklad pro následné vymezení zaměření intervencí Dohody o partnerství.

Operační program Dohoda o partnerství
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2014
Programové období 2014–2020

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena