Evaluace systému vzdělávání v období 2007–2013

Závěrečné vyhodnocení systému vzdělávání za celé programové období 2007–2013.

Operační program Národní strategický referenční rámec
Tematické zaměření evaluace administrativní kapacita
Rok ukončení 2016
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace je jak zhodnocení dosavadního Systému vzdělávání, tak také získání podkladů pro rozhodování o novém Systému vzdělávání. Cíle evaluace jsou:

Zhodnotit Systém vzdělávání v období 2009–2015
  • 1a) Zhodnotit obsah a výsledky vzděl{vacích akcí
  • 1b) Zhodnotit fungování Systému vzdělávání


Získat informace pro zadání a nastavení Systému vzdělávání v období 2014–2020
  • 2a) Zjistit vzdělávací potřeby a údaje pro obsahové zacílení vzdělávání
  • 2b) Poskytnout podklady pro nastavení Systému vzdělávání 2014–2020

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena