Evaluace platforem pro přípravu výzev

Evaluace vyhodnocující platformy pro přípravu výzev jako nástroj naplňování partnerského principu v programovém období 2014-2020. Cílem bylo zmapovat fungování těchto platforem a identifikovat dobrou praxi či bariéry v naplňování partnerského principu.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace ad-hoc; on-going
Tematické zaměření evaluace partnerství; řízení a implementace
Rok ukončení 2017
Programové období 2014–2020
Tato evaluace je prvním zhodnocením tohoto nástroje implementujícího princip partnerství. Cílem je přinést informace, které budou řídicí orgány (ŘO) i MMR-NOK moci použít pro další rozvoj naplňování principu partnerství. Hlavní evaluační otázka je: Do jaké míry je naplňován partnerský princip na platformách pro přípravu výzev?  Platformy pro přípravu výzev jsou pracovní či jiné skupiny, zřízené řídícími orgány za účelem diskuse návrhu výzvy s partnery (sociálními a hospodářskými partnery, partnery z neziskového sektoru, ale i partnery ze státní správy).

Tato evaluace se zaměřuje na zjištění předpokladů pro optimální naplňování principu partnerství na platformách pro přípravu výzev a na identifikaci potenciálních bariér v uplatňování tohoto principu. Cílem není provést detailní analýzu fungujících a nefungujících prvků každého operačního programu (OP), ale spíše se rámcově podívat na různé účely a přístupy k platformám pro přípravu výzev.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena