Zvláštní režim pro spravedlivou transformaci InvestEU

Druhým pilířem mechanismu pro spravedlivou transformaci je zvláštní režim programu InvestEU (anglicky označovaný jako „Just transition scheme“).

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena