Aktuální Dohoda o partnerství 2021-2027

Zde je k dispozici aktuální verze Dohody o partnerství na období 2021-2027 (DoP) s přílohou "Přehled vymezení a doplňkovosti mezi fondy a ostatními nástroji EU", která byla dne 16. 12. 2021 prostřednictvím SFC2021+ formálně předložena Evropské komisi (EK). DoP byla upravena na základě posledních obdržených připomínek EK. Všechny připomínky EK byly zohledněny, nicméně nyní je nutné počkat, zda bude DoP ze strany EK akceptována.
 
 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena