Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Metodické dokumenty > Metodické dokumenty v gesci MMR ČR > Metodický pokyn procesů řízení a monitorování v MS2021+

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování v MS2021+

Metodický pokyn vytváří závazný rámec pravidel pro využití Monitorovacího systému MS2021+ za účelem řízení, hodnocení, monitorování a reportování ve všech úrovních implementace fondů EU, včetně fondů v oblasti vnitřních věcí v České republice, stejně jako pravidla pro jeho rozvoj a správu. Hlavním cílem je poskytnout řídicím orgánům, zprostředkujícím subjektům a dalším subjektům zapojeným do implementace EU fondů přehledné informace o závazných i doporučených uživatelských postupech a principech práce v MS2021+.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena