Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Metodické dokumenty > Metodické dokumenty v gesci MMR ČR > Metodický pokyn k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU

Metodický pokyn k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU

Cílem Metodického pokynu k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU v programovém období 2021-2027 je vytvoření komplexního metodického předpisu pro ověřování kritérií podniku v obtížích u žadatelů s veřejnou podporou, a tím zabránění poskytování podpor těmto podnikům. V důsledku toho dochází na centrální úrovni k naplnění horizontální základní podmínky pro programové období 2021–2027 v oblasti veřejné podpory „Nástroje a kapacita pro účinné uplatňování pravidel státní podpory“ dle čl. 15 a přílohy III. obecného nařízení.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena