Metodický pokyn pro finanční toky

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu   2021-2027 obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury v oblasti finančního řízení EU fondů. 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena