Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Metodické dokumenty > Metodické dokumenty v gesci MF ČR > Metodický pokyn Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů

Metodický pokyn Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů

Metodický pokyn upravuje povinnosti řídicích orgánů a dalších subjektů zapojených do implementace operačních programů v rámci programového období 2021-2027 při plánování, výkonu a evidenci kontrol finančních prostředků pocházejících z EU fondů poskytovaných formou dotace, příspěvku, grantu, finančním nástrojem nebo jejich kombinací.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena