Metodický pokyn hlášení nesrovnalostí OLAF

Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se věnuje problematice hlášení nesrovnalostí (resp. opodstatněných podezření na nesrovnalost) na vnější úrovni. Jedná se o podezření/nesrovnalosti identifikované v rámci implementace fondů EU v ČR obecně, s uvedením specifik v jednotlivých programových obdobích.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena