Čerpání z evropských fondů již překročilo 60 % přidělených prostředků

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena