Zdravotně postižení

Jednou z klíčových hodnot Evropské Unie je rovnost všech lidí a proto Unie přijímá a rozvíjí politiky, které zefektivňují ochranu před diskriminací, a to zejména diskriminací na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru a napomáhají dosahování rovnosti. Tyto politiky je nutné aplikovat i při tvorbě a realizaci programů z ESI fondů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena