Optimalizace energetické náročnosti budovy OÚ Žáky

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Žáky
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004505
Zahájení projektu: 6. 2. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu dojde k zateplení budovy obecního úřadu v obci Žáky č. p. 112, p. č. 175, k. ú. Žáky (794295). Dojde k výměně okenních a dveřních výplní, k zateplení obálky budovy a výměně zdroje vytápění, bude nainstalováno tepelné čerpadlo vzduch-voda. Z hlediska dodržení hygienických norem pro děti a mladistvé, dojde též k instalaci kompaktní větrací jednotky do tříd MŠ, které po celkové rekonstrukci budovy úřadu vzniknou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 091 686,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 637 529,60 Kč
 
Celková částka: 2 729 216,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena