Obecní úřad Písečná a Mateřská školka Písečná - Změna stavby před dokončením

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Písečná
Registrační číslo: CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008186
Zahájení projektu: 10. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předložená projektová dokumentace obsahuje a řeší 1.etapu projektu výstavby společného objektu Obecního úřadu a Mateřské školky , tedy pouze novostavbu Obecního úřadu v obci Písečná v pasivním standartu. Změnou stavby před dokončením je ošetřena předpokládaná etapizace stavby (1.etapa OÚ, 2. etapa MŠ) s tím, že navržené konstrukční řešení výstavby objektu tuto etapizaci umožňuje. Dispozici objektu Obecního úřadu tvoří 2 kanceláře, zádveří, archiv, tech. zázemí a bezbariérové WC pro veřejnost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 909 952,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 058 649,77 Kč
 
Celková částka: 5 968 603,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena