Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008006
Zahájení projektu: 11. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na výstavbu nového pavilonu dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě v pasivním energetickém standardu. Stavební záměr se nachází na místě původního dětského pavilonu, který byl zbourán. Novostavba rozšiřuje původní rozsah zastavění o jižní křídlo. Projekt bude realizován na parc. č. 2946, 2956/1, 2956/4, 2956/25, 2956/26 a 2957. V objektu se bude nacházet ambulantní a lůžková část dětského oddělení, amb. ORL a amb. dětské neurologie. Realizace projektu byla zahájena.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 560 732,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 47 975 043,20 Kč
 
Celková částka: 68 535 776,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena