Modernizace objektu městského kina v Jablonném nad Orlicí

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Jablonné nad Orlicí
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004313
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu bude provedena modernizace objektu městského kina v Jablonném nad Orlicí, jejíž součástí bude provedena realizace opatření ke snížení energetických spotřeb na vytápění, přípravu teplé vody a spotřeby elektrické energie. V rámci energetických úspor bude provedena výměna otvorových výplní, zateplení střešní (stropní) konstrukce a výměna vzduchotechnické jednotky, která bude osazena rekuperačním výměníkem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 502 298,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 253 447,16 Kč
 
Celková částka: 3 755 745,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena