MŠ Kroupova - Praha 5 - snížení energetické nárocnosti objektu

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mestská cást Praha 5
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004254
Zahájení projektu: 10. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 29. 2. 2020

Informace o projektu

Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Kroupova - č.p. 2775, (p.č. 918/2), zateplením obvodového pláště budovy (756 m2), otvorových výplní (56 m2) a osazení samostatných vzduchotechnických jednotek s rekuperací. Dojde k úsporám energie na vytápění a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu. Tepelně izolační vlastnosti stávajících konstrukcí jsou nedostatečné a objekt je hodnocen jako nevyhovující. Po realizaci se budova zařadí do kategorie C - ÚSPORNÁ.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 452 314,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 178 471,00 Kč
 
Celková částka: 3 630 785,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena