MŠ Křižná - rekonstrukce plynové kotelny

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Valašské Meziříčí
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006508
Zahájení projektu: 19. 7. 2018
Ukončení projektu: 30. 1. 2020

Informace o projektu

Projekt "MŠ Křižná - rekonstrukce kotelny" řeší rekonstrukci stávající plynové kotelny v objektu mateřské školy Křižná, Janáčková 768, Valašské Meziříčí. Původní plynová teplovodní kotelna a stávající kotle jsou již za hranicí životnosti a jejich údržba vyžaduje velké finanční prostředky s velmi nízkou výslednou efektivitou. Cílem projektu je zvýšení účinnosti vytápění a s tím související úspora plynu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 354 787,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 532 181,87 Kč
 
Celková částka: 886 970,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena