Knihovna Košíky

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Košíky
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006598
Zahájení projektu: 27. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obec Košíky koupila objekt k rekonstrukci. Realizací opatření navržených v projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Po rekonstrukci bude budova využívána jako knihovna.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 401 372,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 401 372,00 Kč
 
Celková částka: 802 744,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena