Kino Metropol - energetická opatření

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Olomouc
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004196
Zahájení projektu: 8. 12. 2016
Ukončení projektu: 14. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav formou energeticky úsporných opatření na stávajícím objetu občanské vybavenosti Kině Metropol, Sokolská 572/25, 779 00 Olomouc, parc.č.st. 15, k.ú.Olomouc-město [710504]. Předmětem stavebních úprav je soubor energeticky úsporných opatření provedených zateplením obvodového pláště (fasád), a výměnou výplní otvorů venkovních oken a dveří za výplně tepelně izolační.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 943 095,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 914 643,40 Kč
 
Celková částka: 4 857 739,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena