Energeticky úsporné opatření na obj. KD Lovčice 200

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Lovčice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006650
Zahájení projektu: 5. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu ej realizace energeticky úsporných opatření na objektu kulturního domu, který se nachází na parcele č. 689 v katastrálním území Lovčice u Kyjova. Objekt kulturního domu má č.p. 200 a je situován v zástavě rodinných domů a objektů občanské vybavenosti obce Lovčice. Realizací projektu dojde k zateplení obvodového pláště budovy. Dále dojde k zateplení střešního pláště, zateplení stropu nad suterénem a výměně otvorových výplní v objektu kulturního domu (vrata a dveře).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 630 513,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 028 095,85 Kč
 
Celková částka: 4 658 609,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena