Energeticky úsporná opatření Solní 121

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Uničov
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006732
Zahájení projektu: 18. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Informace o projektu

Projekt řeší celkovou energeticky úspornou renovaci veřejné budovy v ul. Solní č.p.121, parcela č.st.19, katastrální území Uničov, využívané Městským úřadem Uničov. Projekt vychází z potřeby zlepšit celkový stav objektu a zejména tepelně technické vlastnosti jeho obvodových konstrukcí. Realizací projektu dojde k celkovému zlepšení stavebně technického a architektonického stavu objektu, který se nachází v městské památkové zóně, snížení emisí znečišťujících látek a k úspoře provozních nákladů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 639 641,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 639 641,50 Kč
 
Celková částka: 3 279 283,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena