Energetické úspory v areálu MNO - cást I

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární mesto Ostrava
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005189
Zahájení projektu: 10. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020

Informace o projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dvou veřejných budov v areálu Městské nemocnice Ostrava: - budova Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO (parc. č. 2379/5 k.ú. Moravská Ostrava) - budova Centrální sklad / sklad zásobování (parc. č. 2379/7 k.ú. Moravská Ostrava) Předmětem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností obou budov spočívající v zateplení obvodového pláště, zateplení střechy a ve výměně oken a vstupních dveří.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 763 876,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 23 645 814,00 Kč
 
Celková částka: 39 409 690,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena