Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006259
Zahájení projektu: 11. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti vybraných budov Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku pomocí energetických opatření. Předmětem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností velké tělocvičny a jídelny spočívající v zateplení obvodového pláště, střech a výměně otvorových výplní obou budov.Zároveň bude provedeno i zateplení soklu do úrovně terénu. Návrh opatření vychází z energetického posudku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 128 218,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 192 327,54 Kč
 
Celková částka: 10 320 546,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena