Energetické úspory na objektu KD Němčice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Němčice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005868
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší energetické úspory stávajícího objektu kulturního domu v Němčicích. Kulturní dům je umístěn na parcele st.č. 209 v katastrálním území Němčice (okres Blansko). Díky realizaci projektu dojde ke značné energetické úspoře.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 563 082,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 563 082,50 Kč
 
Celková částka: 5 126 165,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena