Energetické úspory kulturního domu Šarovy

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Šarovy
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004218
Zahájení projektu: 15. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Zateplení a výměna otvorových prvků v KD Šarovy na č.p. 70 na p. č. 1

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 075 914,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 613 872,20 Kč
 
Celková částka: 2 689 787,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena