Energetické úspory budovy jídelny ZŠ Vrchlického v Šumperku

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Šumperk
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006545
Zahájení projektu: 20. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 26. 2. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy jídelny Základní školy Šumperk, ul. Vrchlického 22. Budova jídelny ZŠ je samostatně stojící budovu na pozemcích p.č.2247 a č.1904/1 k. ú. Šumperk, ul. Puškinova 1871/33, Šumperk. V rámci projektu je řešeno zateplení obálky budovy, výměna výplní otvorů, zateplení vodorovných konstrukcí, výměna zdroje vytápění a instalace rekuperační jednotky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 008 214,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 586 684,35 Kč
 
Celková částka: 8 594 899,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena