Energetické úspory ZŠ Jemnice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mesto Jemnice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005185
Zahájení projektu: 1. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2020

Informace o projektu

Předmětem realizace projektu je zateplení jedné z budov areálu základní školy v Jemnici a realizace energetických úspor a úspor CO2. Konkrétně se jedná o zateplení obvodového pláště, výměnu nevyhovujících otvorových výplní, zateplení stropů a podlah a také instalaci systému nuceného větrání s rekuperací tepla.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 004 524,00
Veřejné zdroje ČR: 6 004 524,00
 
Celková částka: 12 009 048,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena