Energetické úspory Karolinka Kobylská 391

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Karolinka
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001883
Zahájení projektu: 30. 11. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2016
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Komplexní zateplení hospodářského objektu patřícího k základní škole ve městě Karolinka, č.p. 391 na parc. 3674/2 , budova bez č.p. na parcele 3674/1 v k.ú. Karolinka, který slouží pro mimoškolní výchovu, a to zejména jako pracovní dílny a individuální hudební výchovu. Z důvodu malého počtu dětí (cca 25 v průběhu týdne) je pro objekt dostačující přirozené větrání okny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 565 322,11 Kč
Veřejné zdroje ČR: 847 983,17 Kč
 
Celková částka: 1 413 305,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena