Energetické opatrení - objekt obecního úradu

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Neslovice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0002966
Zahájení projektu: 26. 6. 2017
Ukončení projektu: 26. 9. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je provedení realizace energeticky úsporných opatření na objektu obecního úřadu v Neslovicích. Jedná se o budovu s č.p. 14 na pozemku parc.č. st. 33.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 504 472,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 756 708,00 Kč
 
Celková částka: 1 261 180,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena