Energetická opatření Městského domu v Přerově

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Přerov
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004170
Zahájení projektu: 7. 11. 2016
Ukončení projektu: 21. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Stavba se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov, č.p. 148. Stavba je kulturní památka postavená v letech 1896-7.Jedná se o historický, třípatrový, podsklepený objekt s neobytným podkrovím.Objekt je využíván pro kulturně společenské účely. Zateplení se týká dvorní části objektu vč. štítů domu. Také řeší kompletní výměnu stávajících oken za nová s izolačním dvojsklem a zateplení půdního prostoru minerální vatou. Přerov se nachází v postiženém regionu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 361 350,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 042 026,20 Kč
 
Celková částka: 8 403 377,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena