5_1b_Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Štěpánky, pavilon MŠ Sahara ul. Borová, Čejetičky v Mladé Boleslavi

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Mladá Boleslav
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008245
Zahájení projektu: 19. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2022

Informace o projektu

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy MŠ Štěpánky, pavilon MŠ Sahara ul. Borová, Čejetičky v Mladé Boleslavi. Jedná se o instalaci vzduchotechnických jednotek s rekuperací. Objekt se nachází na adrese Borová 276, 293 01 Mladá Boleslav - Čejetičky, parcela č. st. 1322.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 624 069,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 267 458,40 Kč
 
Celková částka: 891 528,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena