5.1b - Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Mladá Boleslav
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006832
Zahájení projektu: 14. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021

Informace o projektu

Projekt řeší snížení energetické náročnosti samostatně stojícího objektu ZŠ a MŠ v Mladé Boleslavy. Předmětná budova č.p. 1325 se nachází v ulici 17. listopadu, na pozemku prac. č. st. 6304 v katastrálním území Mladá Boleslav (696293). Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Navržená opatření části 5.1b spočívají zejména v instalaci vzduchotechniky s rekuperací.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 868 672,20
Veřejné zdroje ČR: 5 086 573,80
 
Celková částka: 16 955 246,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena