5.1b Mateřská škola U Obůrky

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Třebíč
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006291
Zahájení projektu: 11. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem projektu je realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v objektu MŠ U Obůrky, který se nachází na stavební parcele číslo 1066 v katastrálním území Třebíč. Cílem projektu je snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby energie v objektu mateřské školy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 299 572,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 128 388,00 Kč
 
Celková částka: 427 960,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena