5.1a Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006303
Zahájení projektu: 14. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod, se sídlem Vítězná 616, 282 01 Český Brod. V současné době je energetická náročnost budovy hodnocena stupněm G - mimořádně nehospodárná. Po stavebních úpravách bude energetická náročnost dosahovat úrovně E - nehospodárná. Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 852 848,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 19 279 273,20 Kč
 
Celková částka: 32 132 122,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena