5.1a - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České Budějovice , objekt Senovážné náměstí

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006432
Zahájení projektu: 3. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší snížení energetické náročnosti objektů VOŠ, SPŠ automobilní a technické, které jsou umístěny na p.č.381, 379/5 a 379/17 v k.ú. České Budějovice 6. Objekt leží v území ochranného pásma hradebního systému města České Budějovice. Stavební úpravy zahrnují výměnu otvorových prvků (mimo vrat do garáže a výměníkové stanice), zateplení fasády, podlahy půdy a plochých střech. Součástí projektu je vzduchotechnika s rekuperací v učebnách, žádost je podána samostatně - hash kód jWiGXP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 861 763,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 861 763,50 Kč
 
Celková částka: 11 723 527,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena