5.1a Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006287
Zahájení projektu: 9. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školky Paraplíčko, Havířov, příspěvkové organizace žadatele. V rámci projektu dojde k: - zateplení obvodového pláště budovy tepelnou izolací tl.160 mm - zateplení střech tepelnou izolací tl. 280 mm - výměně oken s Uw = 0,9 W/m2K, dveří s Ud = 1,2 W/m2K - instalaci systému nuceného větrání Kombinovaná žádost s projektem zateplení, Hash č. IwZ99P. Projekt bude realizován na parcele č. 2290 k.ú. Havířov Město.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 377 685,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 566 528,40 Kč
 
Celková částka: 5 944 214,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena