5.1a Energetické úspory budovy ZŠ Stonařov

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Stonařov
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006517
Zahájení projektu: 29. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2020

Informace o projektu

Realizace energetických úspor budovy ZŠ Stonařov, zateplení objektu, výměna výplní, výměna zdroje tepla. S projektem souvisí část B - rekuperace výměny vzduchu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 805 697,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 208 545,80 Kč
 
Celková částka: 7 014 243,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena