Ošetření památných stromů Duby u Hrotovic

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0004962
Zahájení projektu: 14. 9. 2017
Ukončení projektu: 7. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší revitalizaci cenného souboru stejnověkých senescentních stromů které jsou situovány v zapojeném porostu. Lokalita památných stromů Duby u Hrotovic jednoznačně funkčně naplňuje jak hodnotu biologickou - dendrologickou i hodnotu ekologickou , hodnotu mikroekosystému pro řadu biot, dále pak hodnotu krajinotvornou a estetickou, hodnotu historickou. Stromy budou ošetřeny šetrně , přírodě blízkými typy ošetření.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 241 011,83 Kč
Veřejné zdroje ČR: 60 252,96 Kč
 
Celková částka: 301 265,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena