Osázení svahů u TPCA - podzim 2017

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Kolín
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002796
Zahájení projektu: 4. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Město Kolín chce realizací projektu "Osázení svahů u TPCA - podzim 2017" vytvořit a posílit biodiverzitu uměle vytvořeného svahu, který byl vytvořen při terénních úpravách okolí areálu automobilky TPCA. Řešená lokalita je svým umístěním v průmyslové zóně Ovčáry velmi vytěžovaná a je nutná realizace vegetačních úprav svahů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 408 533,73 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 602 133,44 Kč
 
Celková částka: 8 010 667,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena