Oprava a udržovací práce rybníka Horní Tukleky

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Oslov
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0007657
Zahájení projektu: 15. 2. 2019
Ukončení projektu: 25. 11. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Rybník Horní Tukleky je situován v horní části malého povodí a je napájen pouze srážkovými vodami. Oprava a udržovací práce rybníka Horní Tukleky (p.č. 161 k.ú. Tukleky u Oslova): dojde k obnově vodní nádrže, zesílení a opevnění hrázového tělesa s obnovou přelivného průlehu, opravě spodní výpusti, odtěžení sedimentu a vytvoření dvou mělkých tůní. Rybník bude mít vodní plochu 3,139 ha a celkový objem akumulovaných vod 22,569 m3.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 539 997,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 837 777,50 Kč
 
Celková částka: 8 377 775,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena