Obnova vegetačních struktur v extravilánu obce Zdětín

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Zdětín
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002547
Zahájení projektu: 10. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektová dokumentace zpracovává návrh obnovy vegetačních struktur v extravilánu obce Zdětín. Dokumentace je zpracovaná v podrobnosti pro provedení stavby. Rizika projektu spočívají zejména v realizační fázi projektu, a toto riziko bude eliminováno činností technického a autorského dozoru, který bude v rámci projektu prováděn realizačním týmem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 875 947,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 468 986,80 Kč
 
Celková částka: 2 344 934,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena