Obnova přirozených krajinných struktur Třešňovka Hliník - Bořanovický háj

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC BOŘANOVICE
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002567
Zahájení projektu: 17. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Významnou součástí obnovy krajinných struktur této etapy rozsáhlejšího projektu obnovy a stabilizace vegetačních prvků v celém extravilánu obce Bořanovice jsou obnovy menších, historicky původních sadů. V severní rovinaté partii směrem od přístupové cesty budou zřízeny tři ovocné sádky (švestkový, třešňový a jabloňový sad) předělené travnatými partiemi. Z ovocných dřevin jsou pak v místě hojně zastoupeny i stávající ořešáky, jež budou v porostu dle možností zachovány, uvolněny a ošetřeny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 336 899,31 Kč
Veřejné zdroje ČR: 334 224,83 Kč
 
Celková částka: 1 671 124,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena