Obnova lipové aleje v ul. Maršála Rybalka ve Veltrusích

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Veltrusy
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002828
Zahájení projektu: 16. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Ošetření stromů a výsadba nových stromů v aleji, založení trávníku

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 277 649,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 69 412,31 Kč
 
Celková částka: 347 062,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena